Obuka početnog kursa obavlja se na jedrilici EDEL 5 dužine 5m.

Jedrilica prima dva do tri polaznika sa instruktorom.

Časovi u zavisnosti od vremena biće isključivo na reci SAVI.

 

 

 

 

Polaznici dobijaju skriptu sa kojom ce lakše naučiti:

- Delovi jedrilice (jarbol, bum, krma, …)

- Upravljanje (plovidba, pristajanje, pravilno vezivanje, …)

- Osnovni principi jedrenja (jedrenje uz i niz vetar, šta je tek, a šta jib, …)